Få kontroll

Uppnå mer!

Få kontroll

Uppnå mer!

Kontroll och överblick på ett helt nytt sätt

Kontroll och överblick på ett helt nytt sätt


Trygva för kommuner och myndighet 

Runt om i Sverige finns idag ett stort behov av att samla kunskap och information kring vatten och avloppssystem. Detta oavsett om det är privata eller kommunala bolag som arbetar med service och underhåll. Många delar omfattas av tillsynsplikt och är tillståndspliktiga. Trygva har utvecklats just för att möta kraven och önskemålen om att kunna samla all information på en plats.

Trygva riktar sig mot sälj- och serviceföretag, besiktningsmän och tillsynsmyndigheter. Exempelvis serviceföretag för reningsverk, slamtömningsföretag och miljökontor.

Med Trygva kan myndighetsutövare få samlad information från företag och organisationer som använder sig av Trygva. Alltifrån att få rapporter från slamsugning till att service och underhåll sköts enligt tillstånd.

Med mina sidor kan anläggningsägaren få full överblick och information om objektet och vid ägarbyte följer all information med objektet. För att göra detta på ett säkert sätt är Trygva från början byggt för att i alla hänseenden säkerställa följsamheten mot EUs dataskyddsförordning (GDPR).

Med hjälp av flera automatiska funktioner baserat på dina behov ser Trygva till att arbetsdagen blir mer effektiv och flexibel.

Vi är med och leder utvecklingen och vet att vi kan hjälpa din organisation att ge ännu bättre service och få kontroll. På köpet får du en mer effektiv och nöjd organisation där alla kan svara på frågan ”Vem, vad och varför”.

Välkommen att kontakta oss

Christofer Olsson
+46(522)-65 77 71
info@trygva.se


Trygva tar GDPR på allvar

Trygva tar GDPR på allvar

Trygva är utvecklat för att i alla avseenden säkerställa följsamhet mot EUs dataskyddsförordning (GDPR) och att skydda den personliga integriteten. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan se till att era register – båda nya och gamla – följer lagen och värnar era kunders personliga integritet. Med Trygva gör du din organisations GDPR-policy till en styrka istället för en huvudvärk.

Trygva är utvecklat för att i alla avseenden säkerställa följsamhet mot EUs dataskyddsförordning (GDPR) och att skydda den personliga integriteten. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan se till att era register – båda nya och gamla – följer lagen och värnar era kunders personliga integritet. Med Trygva gör du din organisations GDPR-policy till en konkurrensfördel istället för en huvudvärk.